ÖREBRO, EN STAD I FÖRÄNDRING
Den 6 oktober arrangerar LIR en träff i Örebro med tema hållbarhet, användning av det offentliga rummet och underhåll. Det blir en spännande dag med Sweco och Trädgårdstjänst som värdar. Vi kommer att få information om intressanta projekt, guidas i stadsträdgården tillsammans med stadsträdgårdsmästaren Lars-Erik Krafve och därefter i centrala Örebro.
För fullständigt program se www.liraren.se
//Solveig

Annonser