Ett spännande försök med konstgräs i en upphöjd rabatt som fungerar som entré till ett bostadsområde. I konstgräset är det planterat små prydnadsträd och perenner. Jag kommer med stor spänning att följa denna lilla anläggning för att se hur den fungerar ur DoU synpunkt. Jag tycker att det är ett bra initiativ och tror att det kan sänka underhållskostnader och snabbt ge ett fräscht intryck .

Jag vet att det finns många motståndare till konstgräs i trädgårdssammanhang. Konstgräs kan aldrig ersätta naturligt gräs utan är ett komplement i svårskötta miljöer med till exempel hög trafikbelastning eller hårt slitage. Gräset som är lagt är samma gräs som används till fotbollsplaner med konstgräs. Det kommer att bli intressant att följa kombinationen av naturligt växtmaterial och konstmaterial.

//Solveig

Annonser